Credit Ratings Summary

Rated Entity Report Date National International Outlook
Long term Short term Long term Short term
Standard & Poor’s FBN Holdings December 2018 ngBBB NgA-2 B- B Stable
FirstBank December 2018 ngBBB NgA-2 B- B Stable
Fitch FBN Holdings November 2018 BBB(nga) F2(nga) B- B Positive
FirstBank November 2018 BBB(nga) F2(nga) B- B Positive
Global Credit Rating FirstBank September 2017 A-(NG) A1-(NG) Stable